Náš tím

Predstavujeme vám náš tím profesionálov

acac.png

Niečo o Mirovi

Šport bol, je a ešte veľmi dlho bude neoddeliteľná súčasť môjho života. Môžem povedať, že k športu som bol vedený od malička a tak asi ako každý, som si prešiel rôznymi kolektívnymi športami, ktoré neskôr, počas dospievania nahradili individuálne silové športy. Všetky nadobudnuté praktické skúsenosti ma postupom času doviedli až k výberu mojej profesie. 
Najskôr to bol výber štúdia na vysokej škole, Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Kde ma štúdium podnecovalo k neustálemu prehlbovaniu vedomostí, na základe čoho som popri štúdiu začal navštevovať rôzne odborné semináre z oblasti kondičného tréningu, ako aj odborné semináre rôznych fyzioterapeutických konceptov. Po profesnej stránke som mal to šťastie, že mi bolo umožnené podieľať sa na prípravách vrcholových športovcov z rôznych odvetví športu už počas štúdia na vysokej škole. Neskôr po ukončení štúdia som prenikol do príprav v kolektívnych športoch, basketbal, futbal. Cez pôsobenie v kolektívnych športoch, som sa postupne dostal k individuálnym prípravám športovcov, tenis a vo veľkej miere hokej. Všetky nadobudnuté skúsenosti, vedomosti, teoretické a rovnako aj praktické sa snažím čo najlepšie implementovať do neustále sa meniaceho a rozvíjajúceho tréningového procesu.

Niečo o Dominikovi

Na svete nie je nič prirodzenejšie a zdravšie ako pohyb či už pre športovo vrcholové alebo normálne pracovné žitie. Pre mňa bol počas celého života pohyb na prvom mieste a to od malička v rámci venovaniu sa profesionálnemu ľadovému hokeju do 19 rokov ale aj dlhoročnému voľnočasovému záujmu v gymnastike a vzpieraní. Môj smer zaujalo vysokoškolské štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského so zameraním na kondičné trénerstvo. Už pri získavaniu vedomostí na vysokej škole a zúčastňovaní sa rôznych domácich a zahraničných kurzov som naberal skúsenosti a mal na starosti kondično-silové prípravy športovcov z rôznych kolektívnych ale aj individuálnych športov a taktiež ľudí, ktorí chceli sa správne a efektívne hýbať ale aj dobre vyzerať. Všetky svoje poznatky a vášeň aktuálne transferujem do mojej práce tu v teame Hockey House.

Niečo o Maťovi